Heutink shop

NL - In samenwerking met Heuink International is de educatieve versie bedacht met JOIN CLIPS. Er is gekozen voor een mooi afgewerkte houten kist met 15 opberg vakken voor de diverse JOIN CLIPS en in het midden een opbergvak voor de 10 dubbelzijdige werkkaarten. De kist kan worden afgesloten met een transparant schuif deksel waar de afbeelding op staan van de clips. Zo kunnen de clips weer netjes op hun plek terug geplaatst worden. JOIN CLIPS zijn zeer educatief en leerzaam voor jonge kinderen maar ook de oudere kinderen of studenten zullen ervaren hoe leerzaam en leuk het is. De visie van Heutink is; "DENKEN" - "DOEN" - "DELEN" wat perfect aansluit op de visie van JOIN CLIPS; "PLEZIER" - "TROTS" - "SPELEN"

De educatieve aspecten van JOIN CLIPS zijn:
* vrij spelen, ontwikkelen creativiteit, nieuwdschierigheid, fantasie en verbeelding
* thematisch werken
*educatief in ruimtelijk inzicht
*nabouwen van voorbeelden of voorwerpen
*verrijkings opdrachten (bouwen in spiegelbeeld, bouwtekeningen maken)
*leren logisch denken door bouwen van constructies
*stimuleert samenwerken of competitie

THINK / DENKEN


DO / DOEN

SHARE / DELEN
FUN / PLEZIER


PRIDE / TROTS

PLAY / SPELEN

NL - In collaboration with Heuink International, the educational version was devised with JOIN CLIPS. A beautifully finished wooden box has been chosen with 15 storage compartments for the various JOIN CLIPS and a storage compartment in the middle for the 10 double-sided work cards. The box can be closed with a transparent sliding lid with the image of the clips. This way the clips can be neatly placed back in their place. JOIN CLIPS are very educational and educational for young children, but also older children or students will experience how educational and fun it is. Heutink's vision is; "THINK" - "DO" - "SHARE" which fits perfectly with the vision of JOIN CLIPS; "FUN" - "PROUD" - "PLAY"

The educational aspects of JOIN CLIPS are:
* play freely, develop creativity, curiosity, fantasy and imagination
* thematic work
* educational in spatial awareness
* reproduction of examples or objects
* enrichment assignments (building in mirror image, making construction drawings)
* learn to think logically by building structures
* stimulates collaboration or competition