educational construction cards / educatieve werk kaarten

The cleverly shaped JOIN CLIPS make it possible to connect wooden planks in almost every corner. Combine your favorite wooden planks with this educational set and experience the enormous expansion of possibilities. Build planes, animals, boats and bridges - it is now possible with JOIN CLIPS.

De slim gevormde JOIN CLIPS maken het mogelijk houten plankjes in vrijwel elke hoek met elkaar te verbinden. Combineer met de favoriete houten plankjes, deze educatieve set en ervaar de enorme uitbreiding van mogelijkheden. Bouw vliegtuigen, dieren, boten en bruggen - het kan nu met JOIN CLIPS.

1 wooden box / 1 houten kist
400 clips + 10 plastic instruction cards, double-sided printed

vanaf 4 jaar / age of 4

*contains no wooden planks

order here