NL - JOIN CLIPS is een nieuw product ontworpen en bedacht om houten plankjes te kunnen verbinden en spelen. Waar je normaal alleen met de plankjes kan opstapelen, kan je ze nu ook gebruiken om vast te maken en met je eigen gemaakte creatie te spelen! Bouw vliegtuigen, dieren, boten en bruggen - het kan nu met JOIN CLIPS!


EN - JOIN CLIPS is a new product designed and conceived for connecting and playing with wooden planks. Where you normally can only stack with the planks, you can now also use them to make and play with your own made creation! Build planes, animals, boats and bridges - now it's possible with JOIN CLIPS!